×

Bloesemweetjes

Enkele veelgestelde bloesemvragen

Wanneer zijn er bloesems in Haspengouw?

April is traditioneel de bloesemmaand. Maar is het nu begin of eind april… Dit is afhankelijk van veel factoren (o.a. de temperaturen in maart). Gezien de lage nachttemperaturen is er het meeste kans op bloesems in de tweede helft van april. Maar bijvoorbeeld in 2011 waren er al op 1 april bloesems… en in 2012 en 2013 waren er nog bloesems in mei. In 2017 hadden we volle bloesem op 12 april.

Hoelang zijn er bloesems?

Dit is eveneens afhankelijk van het weer. De levensduur van de bloesems wordt aanzienlijk korter door vriestemperaturen en stormweer (hagel!). Ook extreem warm weer (voor de tijd van het jaar) is niet goed. Gemiddeld duurt de bloei van een fruitsoort 10 tot 12 dagen.

Welke soorten fruit staan eerst in bloei?

Van elke soort zijn er vroege en late soorten. Maar algemeen gezien staan de vroege kersenbomen als eerste in bloei, gevolgd door de perenbomen. Als laatste zijn er de roze appelbloesems. MAAR NIET OVERAL TEGELIJK …. dus het hangt ook een beetje af van de ligging (vallei, plateau, …)

Waarom zien de perenbomen er wit uit in het voorjaar?

Deze bomen werden voor de bloei bespoten met een klei-preparaat: kaolien. Zo worden ze op een natuurlijke manier beschermd tegen insectenplagen en extreme temperatuurschommelingen.

Waar halen wij al die informatie ? Bij het Proefcentrum voor Fruitteelt van de provincie Limburg: www.pcfruit.be

De fruitteeltsector is een zeer belangrijke sector voor de regionale economie van Haspengouw en Limburg. In het belang van het voortbestaan van de vele familiale fruitbedrijven en van de gecreëerde tewerkstelling in deze bedrijven en de aanverwante ondernemingen is het bijzonder belangrijk dat de sector voldoende anticipeert op de uitdagingen die zich stellen. Dynamisme en innovatie zijn hierbij sleutelbegrippen. Innovatie of vernieuwen impliceert een voortdurende zoektocht naar nieuwe teelttechnieken en rassen en naar nieuwe methoden en technologieën. Voor de ondersteuning van de Limburgse fruitteelt heeft de provincie Limburg en de regio Haspengouw met het Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit) een kennisinfrastructuur, onderzoeksinstelling en voorlichtingsdienst.

Zij bezorgen ons informatie over de verschillende stadia van het fruit en dit zijn er heel wat: de fenologie van het fruit begint bij de knop in winter rust / schuivende knop / zwellende knop / bloemen zichtbaar / bloemen los van mekaar / stuifmeeldraden zichtbaar / eerste bloemen open / volle bloei / einde bloei val van kroonblaadjes / aanspening vruchtjes / afvallen van kroontje / jonge vruchtjes juni-rui / kleuromslag groen geel / kleuromslag geel rood / oogst tijdstip / begin vergeling blad / begin bladval / 50% bladval …. en terug winterrust.

Copyright 2024 - Privacyverklaring