×

Kerken

Centrum

Een overzicht van misvieringen vind je hier.

Minderbroederskerk en tuin

Het volledige complex, inclusief de indrukwekkende sobere barokke kerk en het museum DE MINDERE, is gebouwd rond twee binnenplaatsen met een 17de-eeuwse kern. In de tuin bevinden zich de enige restanten van de middeleeuwse stadsomwalling.
Sinds april 2019 is de kerk en de tuin niet meer opengesteld voor het publiek. De paters zijn eveneens verhuisd uit het klooster.


Onze-Lieve-Vrouwekerk met schatkamer

Een van de drie torens op de Grote Markt.
De Onze-Lieve-Vrouwekerk is de eerste parochiekerk die abt Adelardus II in de 12e eeuw bouwde.  Gratis toegang.
Zie ook Schatkamer en Onze-Lieve-Vrouwekerk.


Sint-Maartenkerk

Baken in de straat
Opvallend bouwwerk in de Stapelstraat, met een 16e-eeuwse renaissancetoren en laatgotische elementen. De kerk is een neoromaanse reconstructie van 1887, naar een ontwerp van architect Serrure. Restauratie van de kerktoren in 2013. De kerk blijft toegankelijk. Gratis toegang.


Sint-Gangulfuskerk

Het oudste en mooiste kerkje van Sint-Truiden staat in de Diesterstraat en is een schoolvoorbeeld van romaanse bouwkunst uit de 11e eeuw. Het is de oudste kerk van de stad, gebouwd door abt Adelardus II (1055-1082). De driebeukige romaanse basilica verving vermoedelijk een nog oudere Karolingische kerk. Van Adelardus’ bedehuis bleef de middenbeuk bewaard. Koor en apsis zijn jonger, terwijl het gotisch transept uit de 16e eeuw dateert. De zijbeuken werden in de 17e en 18e eeuw herbouwd op de oude funderingen. Tussen 1961 en 1964 werd de kerk gerestaureerd door architect P. Vanmechelen en onder toezicht van prof. R. Lemair waarbij ze haar vroeger uitzicht terugkreeg. In zijn huidige vorm beschrijft de plattegrond een basilicale kruiskerk met kleine, ingebouwde westtoren en een halfronde apsis. Boven de westingang staat in het timpaan een merkwaardige 13e-eeuwse Christus aan het kruis. De mooie apsis wordt langs buiten geaccentueerd door drie rondbogen en drie verdiepte vensters. Het interieur is eenvoudig en mooi. De middenbeuk heeft rondboogarcaden op vierkante pijlers uit mergel, met daarboven rondboogvormige bovenlichten. Met uitzondering van de halve koepel boven het koor wordt de rest van het gebouw afgedekt met een vlakke houten zoldering. Tot de kerkschat behoren: een reliekhouder van Sint-Gangulfus van omstreeks 1700, een (verminkte) 16e-eeuwse Annaten-Drieën en een even oud gepolychromeerd triomfkruis. Gratis toegang.


Sint-Pieterskerk

Overwelving met kruisgewelven. Rijn-Maasromaanse architectuur aan de Naamsesteenweg, gebouwd rond 1180-1190. De overwelving met kruisgewelven zou de oudste constructie van die aard zijn in België. Merkwaardig zijn de 12e-eeuwse romaanse doopvont en de grafsteen van abt Wiric (1180). Gratis toegang.


Sint-Jacobuskerk

De Sint-Jacobskerk is de parochiekerk van Schurhoven. Kijk hier voor meer info.


Buiten het centrum

Kerkje van Guvelingen

Het 12e-eeuwse, romaanse H. Kruiskerkje van Guvelingen ligt net buiten het stadscentrum, aan het begin van de boomgaarden en is een belevingspunt op het wandel- en fietsroutenetwerk. Op de eeuwenoude wanden van de kerk worden het beeldverhaal ‘Goddelijk Fruit’ geprojecteerd en beleef je het verhaal van het fruit in Haspengouw.Het kerkje is sinds 1951 het decor voor de jaarlijkse traditionele bloesemwijding.
Dagelijks open van 9.00 tot 17.00 uur – Toegangelijk met de Trudopas
Gesloten carnavalmaandag, 25-26/12,31/12, 1/01


Sint-Genovevakerk te Zepperen

Al in 650 was hier een bedehuis, gewijd aan de heilige Genoveva. De kerk bezit, behalve een opvallende toren uit de 12e eeuw, bijzondere muurschilderingen uit de 16e eeuw.
Open: van Pasen tot Allerheiligen, dagelijks van 10u-17u.
Na Allerheiligen tot Pasen gesloten.
Gratis toegang.

Adres: Sint-Genovevaplein, 3800 Sint-Truiden

Basiliek van Kortenbos te Kortenbos

Bekend bedevaartsoord
De 17e-eeuwse kerk is sober aan de buitenkant, maar binnen weelderig versierd met houtsnijwerk. Gratis toegang.
TIP: In mei zijn er speciale vieringen en zegeningen. Er is ook een processie. Meer info op www.parochiekortenbos.be

Sint-Eucheriuskapel te Brustem

Het gerestaureerd Maasromaans zaalkerkje dateert uit de 12e eeuw. Bedevaarders komen hier de H. Bertilia vereren, één van de drie zogenaamde driegezusters (H. Eutropia in Rijkelen H. Genoveva in Zepperen).
Adres: Kapelhof, 3800 Sint-Truiden (Brustem)

Kerk van Wilderen met bezoekerscentrum in de toren

De gerestaureerde rechthoekige, romaanse kerktoren van circa 1150 was een defensieve westertoren met een uitzonderlijk schildzadeldak met twee kruisen en gebouwd met kwartsietblokken uit Tienen afgewisseld met Gobertangesteen.
Bezoek zeker de tentoonstelling in de toren. Kijk hier voor meer info.

Sint-Leonarduskerk te Zoutleeuw

Het pronkstuk van de stad Zoutleeuw is de gotische kerk (13e – 16e eeuw). Rijke burgers, gilden en godsdienstige broederschappen schonken schilderijen, heiligenbeelden en vele andere devote kunstvoorwerpen zoals de Paaskandelaar van 1483 en de Sacramentstoren van 1552.
T 011 78 12 88 | www.zoutleeuw.be


Kapel van Helshoven te Helshoven (Borgloon)

In het midden van de 13e eeuw bouwden de Johannieters een kapel met gasthuis. Vanaf de 17e eeuw was er een kluis achter de kapel. Mooie preekstoel uit 1550 en 16e-eeuwse schilderij ‘Het Laatste Avondmaal’. Gratis toegang.

Adres: Helshovenstraat, 3840 Borgloon

Copyright 2024 - Privacyverklaring